Få hjælp til kloakarbejde i København hos autoriseret kloakmester

Når det luger dårligt fra afløbet, og det ikke er selve afløbet fra din køkken- eller håndvask, som er tilstoppet, kan problemet sandsynligvis findes i kloakken. Og den må du ikke selv gå i gang med at rense.

Hvem kan hjælpe mig med min defekte kloak?

Hvis kloak systemet på din matrikel er beskadiget eller tilstoppet er det dit ansvar at tilkalde en dygtig kloakmester som kan forestå de relevante tiltag.

I forbindelse med fejl på kloak rørene kan det være nødvendigt med en oprensning af rørene som kan fjerne tilstopning samt udbedring af eventuelle skader. Til dette formål anvendes spuling og slamsugning – og hvis der er mistanke om skader i kloakken kan en dygtig kloakmester forestå en tv inspektion.

Ved en tv inspektion føres et kamera ind i kloakken således at det hurtigt kan konstateres om der er brud eller gennemtæring på rør ledningerne. Skulle dette være tilfældet vil kloakmesteren kunne forestå reparation af disse. Dette kan for eksempel ske ved hjælp af strømpeforing eller ved det der kaldes punkt reparation afhængig af skadens karakter og omfang.

Er skaden forårsaget af rotter, og er der mistanke om fare for gentagne skader som følge af rotte invasion vil en autoriseret kloakmester kunne hjælpe med opsætning af rottespærre eller andre lignende foranstaltninger som kan holde rotterne væk fra kloakken. Og vælger du at lade en autoriseret kloakmester udføre arbejdet med din kloak er du garanteret en god service som går lige efter bogen.

Hvor finder jeg en god autoriseret kloakmester i København?

Din autoriserede kloakmester i København hedde Broder Hardkaare ApS og har stor ekspertise og erfaring inden for alle oven for nævnte områder. Broder Hardkaare ApS er som autoriseret kloakmester underlagt DM & E’s kvalitetskontrol, og er samtidig som virksomhed medlem af garantiordningen for kloakmestre. Du kan læse mere på Broder Hardkaare ApS’ hjemmeside broderhardkaare.dk

No Comments

Leave a Comment